சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு [PDF kindle] Author Jayakanthan – Kindle ePUB and Epub


2 thoughts on “சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு

 1. says:

  A terrific satire on Tamils' devotion to film stars.

 2. says:

  Hahaha! when I started reading the story, I had a feeling that someone is going to get a kick in the gutsand it turned out to be it was none other than the great master, MGR. Hilarious and at the same time it is still a fact and ruins the life of the most regardless of the ranks and classes of the society. Well written and a must read!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Free read » PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free î Jayakanthan

சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு

?் போன சித்தாளு By Jayakanthan This.

Download சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு

Amazing Kindle Epub, சினிமாவுக்கு?.

Free read » PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free î Jayakanthan

Is the best favorite book with over 213 readers online her.

 • Paperback
 • 144
 • சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு
 • Jayakanthan
 • Tamil
 • 06 September 2019
 • null

About the Author: Jayakanthan

Dhandapani Jeyakanthan otherwise known as JK among his friends and comrades is a multi dimensional personality well known in the literary circle as a prolific writer commentator pamphleteer film maker and critic He has won acclaim for wielding his pen against social injustices and economic ineuality Jeyakanthan was born in a family of agriculturists in Manjakuppam a suburb of Cuddalore