مسعود لقمان {kindle} ایران در گذر روزگاران

Free read ایران در گذر روزگاران

میرفطروس درباره تاریخ، تاریخ‌نویسی و سیاست در ایران معاصر آسیب‌شناسی اندیشه و کنش سیاسی در ایران معاصر با نگاه به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق بازخوانی یک زندگی یکی داستان پر آب چشم گفت‌وگو با داریوش آشوری درباره رویارویی زبان فارسی با دنیای مدرن زبان و مدرنی?. spical book

Summary ´ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ✓ مسعود لقمان

ایران در گذر روزگاران

ه با جلال خالقی مطلق گل رنج‌های کهن بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر ایران در گفت‌وگو با ماشاالله آجودانی نقد تجدّد در ایران باید مقدّم بر نقد سنّت باشد بازیابی هویت ایرانی در عصر رضاشاهی در گفت‌وگو با عباس میلانی ایرانیت و تجدد از نگاه فروغی و ارانی گفت‌وگو با علی.

مسعود لقمان ✓ 2 Read

فهرست گفت‌وگوها سرشت تاریخ‌نویسی در گفت‌وگو با مرتضی ثاقب‌فر جامعه و دین ایرانیان و یونانیان باستان گفت‌وگو درباره فرمان کوروش بزرگ و گل‌نبشته‌های تخت جمشید با عبدالمجید ارفعی کوروش بزرگ، نمونه آرمانی یک شهریار دادگر در طول تاریخ است گفت‌وگو درباره شاهنام. Mashallah Ajoudani Dariush Ashoori Abdolmajid Arfaei Morteza Sagebfar Djalal Khaleghi Motlagh ali mirfetros Abbas Milani Masoud Logman 2016 1393 292 9789642995486


4 thoughts on “ایران در گذر روزگاران

 1. says:

  Mashallah Ajoudani Dariush Ashoori Abdolmajid Arfaei Morteza Sagebfar Djalal Khaleghi Motlagh ali mirfetros Abbas Milani Masoud Logmanتاریخ نخستین خوانش دوم سپتامبر سال 2016 میلادیعنوان ایر

 2. says:

  بی‌نظیر کتابی با مصاحبه‌های خوب کتابی است که خواندنش را به تمام عزیزانی که فکر می‌کنند مصدّق‌السلطنه خادمِ به ملّت و ممل

 3. says:

  spical book

 4. says:

  927

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *