Almost A Fairy Tale [Ebook or epub] Author Martha Cecilia


  • Mass Market Paperback
  • 144
  • Almost A Fairy Tale
  • Martha Cecilia
  • Filipino; Pilipino
  • 17 October 2018
  • 9789710267644

1 thoughts on “Almost A Fairy Tale

  1. says:

    Ang nagustuhan ko sa kuwento na ito ay nakasama ang concept ng fairy tale Karamihan sa mga babae ay naniniwala sa fairy tales na may lalaking darating to sweep them off their feet Ganito naman din ang madalas na concepts ng pocketbooks; to believe na may naka tadhana talaga sa atin and we just have to wait for destiny to do its magic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Martha Cecilia ✓ 5 Read & Download

Almost A Fairy Tale

“I want you Ella At alam kong iyan din ang nararamdaman mo para sa akin So please don’t let that stupid frog come between us” Naniniwala si Ella sa “and they lived happily ever after” Subalit natuklasan niyang iba ang realidad kaysa sa mga kuwentong kathan.

Download ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB free ✓ Martha Cecilia

G isip She went back to her old hometown to heal her broken heart Doon ay nakatagpo niya si Duke a forgotten boy from her youth Hindi na ito bata ngayon kundi ang pinakamagandang lalaking nakilala niya kasama na roon ang pagiging antipatiko at aroganteAnd she was fa.

Free read Almost A Fairy Tale

Lling for him so hard that she realized with pain in her heart that she hadn’t come home to heal her broken heart but to have it shattered into pieces Duke was about to be married in a few days’ timeMay katuturan pa ba ang “and they lived happily ever after”.


About the Author: Martha Cecilia

Martha Cecilia is a bestselling Filipino romance novelist who writes for Precious Pages Corporation Many of her books have been adapted on TV including Impostor and her highly acclaimed Kristine Series