[Axit và kiềm Cẩm nang thực dưỡng download] E-pub By Herman Aihara – hideawaystudio.co.uk

Herman Aihara Ñ 3 free read

à tạo kiềm chỉ khác nhau về mức độ Còn phương Đông thì tiếp cận phân tích thức ăn dưới khía cạnh âm và dương Các thức ăn đều có tính chất hoặc trội dương hoặc trội âm Một thức ăn khi so sánh với thức ăn này thì là âm nhưng khi so sánh với thức ăn khác thì l.

review ¸ eBook or Kindle ePUB Ñ Herman Aihara

Axit và kiềm Cẩm nang thực dưỡng

ại là dương Việc sử dụng chúng tuỳ thuộc vào việc phối hợp hài hòa để tạo ra sự uân bình giữa chúngKhi đọc cuốn sách này chúng tôi nhận thấy đây là cuốn kim chỉ nam về cách sử dụng thức ăn trong ăn uống hàng ngày cho những ai uan tâm đến sức khỏe và hạnh ph?.

characters Axit và kiềm Cẩm nang thực dưỡng

Cuốn sách này giúp cho ta có cái nhìn tổng uan đối với thức ăn từ cả hai lối tiếp cận của phương Đông và phương Tây Phương Tây đã khám phá ra tính chất của thức ăn ua thành phần hóa học của chúng – axít và kiềm Các thức ăn đều có tính hoặc là tạo axít hoặc l.


3 thoughts on “Axit và kiềm Cẩm nang thực dưỡng

  1. says:

    Cuốn sách kết hợp giữa uan điểm Thực dưỡng phương Đông và giải thích khoa học phương Tây lý giải trên cả 2 uan điểm về tính axitkiềm trong máu từ đó nhận ra tầm uan trọng của việc giữ máucơ thể ở độ pH phù hợp từ đó mới có cơ thể khoẻ mạnh Máu có tính kiềm nhẹ pH74 Duy trì độ pH này rất uan trọng để tim và cơ th

  2. says:

    Cuốn sách kết hợp giữa uan điểm Thực dưỡng phương Đông và giải thích khoa học phương Tây lý giải trê

  3. says:

    Đọc được khá là nhiều thông tin thú vị Có vẻ uyển minh triết trong ăn uống phương Đông bắt nguồn t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *