[Branko Miljković ili neukrotiva reč Books ] Free Download as Ebook by Petar Džadžić

Summary Branko Miljković ili neukrotiva reč

Петар Џаџић своју књигу посвећену Бранку Миљковићу започиње речима„Песник Бранко Миљковић живео је двадесет и седам година много је хтео и много започео Покошен на самом прагу зрелости прикључио се великој породици прерано изгубљених наших песника остављајући нам горак утисак да му ј.

Summary ☆ E-book, or Kindle E-pub ´ Petar Džadžić

Branko Miljković ili neukrotiva reč

е зенит остварења испод вертикале могућности делећи и у томе оно „једно опште“ заједничке судбине многих својих претходника Сагорео је брзо у сангвиничкој сталној напетости која је узела фаталан обрт у великом опасном пламену своје контемплативне и песничке страсти посвећен без оста.

Petar Džadžić ´ 9 Read

тка загонетном чвору који сплиће основна питања живота и разлога да се живи смрти и муклих дозива ноћи бића и небића Да поезија за њега није била само средство израза већ и начин живљења судбоносна обавеза да су изговорене речи имале тежину стварних догађаја доказао је чином без опозива?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *