Trần Văn Thọ ( ebook Ebook ) Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam – Epub, DOC and Kindle eBook free

read & download Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam

ài ra có chín phụ trang về các vấn đề văn hóa giáo dục lịch sử những khía cạnh có liên uan đến vấn đề phát triển bền vững của nền kinh t?. M t cu n s ch nh nh ng ph n t ch t ng u t nh t nh ng kh ng k m ph n chi ti t v c c v n n ng c a n n kinh t VN hi n nay c a GsTr n V n Th B c Th th u uen thu c v n i ti ng r i Nh ng c cu n n y m i c m nh n c l ng y u n c v t m huy t s c s i c a b c tr c c c v n v m c a u c gia V v n phong l i vi t c a b c r t gi n d d hi u s u s c m bao u t Th c s so s nh l kh p khi ng nh ng m nh c m nh n ph ng ph t tinh th n c a Fukuzawa trong Khuy n h c c l do i m chung c a c c t c gi u l tr th c c t i v t m huy t mu n thay i t n c th c s mong mu n n c m nh tr th nh 1 u c gia th ng ng trong lu n th c c s nh c khi n c m nh b t t l i trong d ng ch y ph t tri n c a th gi i ng i V n i dung ch c th n i l t m nh n ng n c a GsTh c l i tr c nhi u n m t m ch c n m khi c c nguy c hi n h u v th m ch ang l current issues g n y c v m i c ch VN nh ch a gi u gi B y thu nh p trung b nh s d ng ODA v FDI c b c Th khuy n c o t h ng n m tr c i v i nh ng ng i kh ng uen thu c v i c c thu t ng kinh t y v n l cu n s ch d hi u d c v i t duy v t m nh n ng n c a m t tr th c y u n c ng vai tr l m t ng i uan s t t xa v n lu n theo s t t nh h nh trong n c Gi m c c uan ch c ai c ng c v hi u cu n n y D

read ß E-book, or Kindle E-pub È Trần Văn Thọ

Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam

Cuốn sách này ra đời nhân dịp Việt Nam kỉ niệm 40 năm ngày chấm dứt chiến tranh và gần 30 năm từ khi có Đổi mới Đánh giá thành uả phát triển. M t cu n s ch kinh t vi t v i v n phong n gi n d hi u m b t k ai c ng c th c c Tuy nhi n i v i t i t c ph m n y kh ng ch n thu n ph n t ch m x nh ng m x s t t h u c a n n kinh t Vi t Nam s b c nh c k m c i c a h th ng uan ch c nh ng i m y u c h u c a th ch m n l m s ng d y l ng t t n tinh th n d n t c tr c v n m nh c a t n c i chi u con ng ph t tri n c a Vi t Nam v i c c u c gia kh c trong khu v c ASEAN v ng ng ch ra r ng h n bao gi h t ch ng ta c n t p trung m i ngu n l c n m l y c h i ph t tri n tr c khi nh ng th i c i ua v ph i i th m t nh t v i th p k n a

Trần Văn Thọ È 9 read & download

Trong 40 năm ua phân tích những thách thức hiện nay và đề khởi đổi mới tư duy và chiến lược cho giai đoạn mới là ba phần chính của cuốn sách Ngo. M t uy n s ch hay v kinh t i ngo i Vi t Nam trong giai o n t 2000 tr l i y t trong t ng uan so s nh v i c c n c ch u C c b i vi t ng n g n ng n t dung d N i dung g m c c ch ch nh c a m ng kinh t i ngo i thu h t FDI s d ng ODA c c u lao ngNg i c c m nh n c t m huy t c a gi o s Tr n V n Th i v i s ph t tri n c a n c nh ua c c trang vi t


5 thoughts on “Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam

 1. says:

  Một cuốn sách kinh tế viết với văn phong đơn giản dễ hiểu mà bất kỳ ai cũng có thể đọc được Tuy nhiên đối với tôi tác phẩm này không chỉ đơn thuần phân tích mổ xẻ những mổ xẻ sự tụt hậu của nền kinh tế Việt Nam sự bạc nhược kém cỏi của hệ thống u

 2. says:

  Một uyển sách hay về kinh tế đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn từ 2000 trở lại đây đặt trong tương uan so sánh với các nước châu Á Các bài viết ngắn gọn ngôn từ dung dị Nội dung gồm các chủ đề chính của mảng kinh tế đối ngoại thu hút FDI sử dụng ODA cơ cấu lao độngNgười đọc cảm nhận được tâm huyết của giáo sư Trần Văn Thọ đố

 3. says:

  Một cuốn sách nhỏ nhưng phân tích tổng uát nhất nhưng không kém phần chi tiết về các vấn đề nóng của nền kinh tế VN hiện nay của GsTrần Văn Thọ Bác Thọ thì đã uá uen thu

 4. says:

  Đúng như lời nhận xét ở bìa 4 của TS Lê Đăng Doanh đây là những bài viết tâm huyết của tác giả Trần Văn Thọ về các mặt yếu kém các cơ hội và thách thức của kinh tế Việt Nam và một số định hướng giải pháp mà theo tác giả có thể giúp vượt ua những khó khăn và thực trạng phát triển lệch lạc hiện thời để đưa

 5. says:

  1 cuốn sách tối cần thiết cho bất kì 1 người là người Việt namuan tâm hay không uan tâm kinh tế Việt NamMột cuốn sách rất cần thiết cho các nhà lãnh đạo và các nhà kinh tếcố vấn cho chính phủ sử dụng để từ đó đưa ra những chính sách cần thiết để khôi