[PDF/EBOOK] Cuộc Chia Li Trên Bến Nhà Rồng BY Sơn Tùng – hideawaystudio.co.uk

Sơn Tùng Ç 1 FREE READ

Những năm tháng sau cách mạng thành công đầu kháng chiến chống Pháp tôi đi công tác đã có dịp đóng cơ uan gần uê ngoại uê nội của Bác Hồ Với lòng kính yêu lãnh tụ tôi thường đế.

READ ↠ HIDEAWAYSTUDIO.CO.UK Ç Sơn Tùng

Cuộc Chia Li Trên Bến Nhà Rồng

N viếng thăm chiêm ngưỡng nơi đã sinh ra nuôi nấng Người từ lúc ấu thơ Tôi đã mon men hỏi các cụ già có biết ít nhiều về thời niên thiếu của Người Đặc biệt bà Nguyễn Thị Thanh.

READ Cuộc Chia Li Trên Bến Nhà Rồng

ông Nguyễn Sinh Khiêm là chị ruột anh ruột của Hồ Chủ tịch đã coi tôi như con cháu mà kể cho dăm ba mẩu chuyện về cảnh nhà trong những năm ba chị em còn đang bé bỏng Nhà văn Sơn Tùng.


1 thoughts on “Cuộc Chia Li Trên Bến Nhà Rồng

  1. says:

    Với Những cuộc chia li trên bến Nhà Rồng bằng khả năng kể chuyện tài tình nhưng không kém phần lãng m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *