Paul Doumer Pdf L'Indo Chine française – hideawaystudio.co.uk

Paul Doumer ó 8 Free download

??n độc lập của các uốc gia Đông Dương Ông cũng là viên uan thực dân cai trị đã thực thi chính sách sưu thuế hà khắc để xây dựng hạ tầng cơ sở cho xứ Đông Dương – đặc biệt cây cầu Long Biên nổi tiếng ở Hà Nội gắn liền với tên tuổi của ông – nhằm phục vụ cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên thuộc địa và biến các nước thuộc địa thành một thị trường tiền đồn cho Pháp ở vùng Viễn ĐôngSau khi trở về Pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1931 ông được đa số phiếu bầu và trở thành Tổng thống Pháp Thế nhưng chưa kịp làm gì trên cương vị người đứng đầu nhà nước thì ngày 16 tháng Năm năm 1932 trong khi tham gia hội chợ sách của các nhà văn cựu chiến binh ông bị một phần tử uá khích người Nga ám sát bằng năm phát đạn trở thành vị Tổng thống xấu số trong lịch sử cận đại nước PhápCuốn sách thuộc t. Most observation or meditation presented in this book proven wise and valuable a hundred years from 19th century There are differences in views of ruling class and being ruled class though This booked help provides a fully overview spectrum of Vietnamese society at that time Worth to read The Moe Manifesto observation Positive Church in a Negative World or meditation presented in this book proven wise and valuable a hundred years from 19th century There are differences in views Prince Philip Revealed of ruling class and being ruled class though This booked help provides a fully Toad of Toad Hall overview spectrum Spelling Strategies & Secrets: The essential how to spell guide of Vietnamese society at that time Worth to read

Free read L'Indo Chine française

L'Indo Chine française

Cuốn sách Xứ Đông Dương do Alpha Books xuất bản đã gợi lại một giai đoạn lịch sử đầy biến động và bi thương mà Việt Nam và các nước láng giềng đã trải ua Xứ Đông Dương được dịch nguyên bản từ tiếng Pháp L’Indo Chine française Tác giả cuốn sách là một trong những người dấn thân và là yếu nhân góp phần tạo ra giai đoạn lịch sử nói trên; đó là ông Joseph Athanase Paul Doumer từng là Toàn uyền Đông Dương 1897 1902 sau này là Tổng thống Cộng hòa Pháp 1931 1932Paul Doumer 1857 1932 là một nhân vật để lại dấu ấn khá rõ nét trong lịch sử cận đại Việt Nam dưới thời thực dân Pháp đô hộ Tuy chỉ làm Toàn uyền Đông Dương 5 năm nhưng ông đã thực hiện nhiều cải cách với chủ trương biến chế độ Bảo hộ Pháp ở Đông Dương thành chế độ “thực trị” xây dựng chính uyền trung ương tập uyền cao độ nhằm xóa bỏ chủ uyền và n?. M t m t n m c tr n v n cu n n y Nghe n i b n d ch c v n nh ng sau s a i th c kh ng nh n ra i u g kh c l n a v mang l i hai c m x c tr i ng c m t m t th n ph c hi u bi t s c kh e c ng ch m nh m t c gi m t kh c l i c c m v i tinh th n th c d n coi vi c n d ch d n t c nh c ti u l ng nhi n v t t p S ch r t ng c mang l i nhi u th ng tin b ch v th v N n t m hi u v c th m v c c nh n v t l ch s xu t hi n trong s ch b i h ph n nhi u thu c gi i th n Ph p n n b ch nh s l ng u n

Free read ñ eBook, ePUB or Kindle PDF ó Paul Doumer

Hể loại hồi ký đúng như tên gọi và tác giả cũng khẳng định trong Lời mở đầu “Người ta yêu cầu tôi sắp xếp lại các ký ức của mình đặc biệt dành cho giới trẻ cho những con người sẽ là công dân những người lính của ngày mai” Nhưng đọc hết cuốn sách bạn sẽ thấy nội dung của nó rất hấp dẫn vượt xa khỏi thể loại hồi ký vì trước tiên cuốn sách đã tạo cho tác giả một cơ hội lý tưởng để đưa ra những nhận xét đánh giá thậm chí cả lời khuyên mang đậm nhãn uan chiến lược về nhiều lĩnh vực của một chính trị gia một nhà uản lý đầy kinh nghiệm và có nhận thức sâu sắc về thời cuộcCuốn hồi ký này có nội dung khá phong phú sinh động về đất nước con người văn hóa phong tục tập uán của ba nước Đông Dương là Việt Nam Lào Campuchia thời đầu thế kỷ XX được viết bằng ngôn ngữ văn học hấp dẫn Hãy đ?. X NG D NG PAUL DOUMER 355 c xong cu n n y m t c m tr n tr m t ng i m t xanh da tr ng n x thu c a ch trong m t th i gian ng n m am hi u t ng t n tinh th ng a l c i m kinh t c a t ng a ph ng Kh ng bi t bao gi Vi t Nam m nh m i c m t ch nh tr gia v i t m nh n i tr c th i i h ng tr m n m nh th n y V i b c lu n t duy v ph n t ch ti m n ng c a t ng m nh t m ng i ua Paul Doumer ng i t ng l To n uy n ng D ng t 1897 1902 v sau tr th nh t ng th ng Ph p 1931 1932 ng l n l m t ng th ng ch a y 1 n m th b m s t th c thi r t nhi u ch nh s ch x y d ng c s h t ng cho x ng D ngCu n s ch c vi t d i con m t c a m t To n uy n m t vi n cai tr th c d n v i ni m t h o ph ng s n c Ph p l ng nhi n n ch a ng nhi u s ki n nh gi mang n ng t nh ch uan i khi kh c v i nh ng g ch ng ta t ng bi t khi h c l ch s Tuy nhi n v i m nh l ch s ph i ch p nh n c ch nh n a chi u th n m i l n v m i h p d n Tr c y khi h c l ch s m i ng i lu n ngh nh ng i u x u xa nh t d ng nh ng c ch g i khinh b nh t cho nh ng k n x m l c m t u c gia Tuy nhi n cu n s ch n y c th khi n b n thay i suy ngh H i k c a ng l nh ng uan s t phong ph sinh ng v t n c con ng i v n ho v phong t c c a 3 n c ng D ng th i thu c a u th k XX Nh ng nh n x t nh gi c a ng v uy ho ch ng s t ti m n ng v tr chi n l c c a c c v ng t m ng i ua nh Singapore Maylaysia Ai C p v n c n nguy n gi tr Cu n s ch n y xu t b n n m 1905 khi ng nh n ra v tr chi n l c c a u c o Singapore v nh n nh n Singapore l m t trong nh ng c ng t u b ua l i nhi u nh t v ng Vi n ng nh gi c a ng v nh ng ti m n ng kinh t u n s c a c c c ng bi n c a Vi t Nam c ng i tr c th i i 100 n m Nhi u c u chuy n ng k kh th v ng k v m t anh thanh ni n ng i Hoa t n l A Tac m ti m t p h a tr n o trong th i gian t u c p b n b n cho ng i l nh Ph p sau n y anh tr th nh m t trong nh ng th ng nh n l n nh t c a S i G n c r i m nh m i th y s nhanh nh n v kh o l o c a ng i Hoa trong vi c l m th ng m i Vi n ng ng c n ghi l i c nh c c thu th v t ua nh ng c n b o khi i t u chuy n thi H ng ng y x a hay chuy n ng h c n ng l n h ng c ng d n danh d ch v s kh c bi t trong t duy c a ng i Ph p v ng i An Nam c bi t l c u chuy n ng i Ph p x y c u Long Bi n trong khi ng i An Nam ngh vi c b c m t c y c u ua s ng H ng l i n r l i u kh ng t ng Ng i to n uy n m c d l ng i ng u b m y cai tr ng D ng nh ng m nh r t tr n tr ng c ch ng nh gi r t cao v d n t c Vi t T vi c b phong ki n ph ng B c h h ng ngh n n m nh ng ng i An Nam ta v n gi c b n s c v n ho v ch uy n c ng nh s ch m ch c n m n trong lao ng ng vi t r ng So v i c c d n t c kh c ch u ng i An Nam v n x p cao h n m t b cV ch ng l m t uy lu t chung m t i ki m ch ng tr n kho ng 20 ch ng t c c a nh n lo i v t i c ng th y r t ng ch u u nh ng ng i d ng c m trong lao ng c ng l nh ng ng i d ng c m trong chi n tranh n i kh c i can m l m t t nh c ch th ng nh t N u ng i n o can m tr c s m t m i ng i s can m tr c nguy hi m v c i ch t Tuy nhi n trong cu n s ch n y nhi u o n t c gi th ng k d li u khai th c nh ng ti m l c v th c y ph t tri n kinh t nhi u o n l i thi n v li t k c c b m y h nh ch nh u nhi u C n b n th n m nh kh ng gi i v kh ng h ng th v i l nh v c kinh t n n nhi u khi m nh l t ua nhanh nh ng o n Cu n s ch ch a th t s khi n m nh say m nh k v ng ch y u m nh th ch cu n n y v ng ng m t duy c a Paul Doumer Tuy nhi n y l m t cu n s ch ng c cho nh ng b n n o mu n t m hi u v giai o n ng i Ph p b t u x y d ng ng D ng khai th c thu c a


10 thoughts on “L'Indo Chine française

 1. says:

  Định viết review dài nhưng mà ngại uá tóm lại bác nào đang bức xúc tình hình văn hóa xã hội đọc uyển này xong thì ngồi khóc rưng rức vì không biết chục năm nữa trăm năm n

 2. says:

  Mất một năm để đọc trọn vẹn cuốn này Nghe nói bản dịch có vấn đề nhưng sau sửa đổi thì

 3. says:

  Kể cả khi mình là một người Việt đam mê văn hoá lịch sử địa chính trị nước nhà cũng như đông dương nói chung bản thân khi đọc cuốn này còn cảm thấy điều mình biết là uá ít Một cuốn sách đưa mình ngược về thời gian cho mình khám phá một đông dương thật kh

 4. says:

  Lúc đầu đọc cuốn sách tôi đã nói rằng tôi không thể chấp nhận được vì lòng yêu nước hay vì lý do lợi ích của chính uốc cũng như nước thuộc địa mà một nước có thể sử dụng làm mục đích để xâm chiếm nước khác và cướp đi chủ uyền của một uốc

 5. says:

  Most observation or meditation presented in this book proven wise and valuable a hundred years from 19th century There are differences in views of ruling class and being ruled class though This booked help provides a fully overview spectrum of Vietnamese society at that time Worth to read

 6. says:

  Tổng giá trị thương mại của Đông Dương1896 215720669 phờ răng1897 257123310 phờ răng1898 298518837 phờ răng1899 359614105 phờ răng1900 474026605 phờ răng1901 534949876 phờ răngPaul Doumer là Toàn uyền Đông Dương từ giai đoạn 1897 đến 1902 chỉ nhìn vào số liệu trên

 7. says:

  Từ lúc bắt đầu đọc đến lúc kết thúc là khoảng hơn 6 tháng nhiều lần muốn bỏ dở nhưng sau nhiều cố gắng đã hoàn thành xong Thực sự đây là cuốn sách khiến mình ngợp trong lượng thông

 8. says:

  XỨ ĐÔNG DƯƠNG • PAUL DOUMER ✅ 355Đọc xong cuốn này mà tức mà trăn trở á một người mắt xanh da trắng đến x

 9. says:

  XỨ ĐÔNG DƯƠNG HỒI KÝTác giả PAUL DOUMER Toàn uyền Đông Dương 1897 1902 Tổng thống CH Pháp 1931 1932“Những người bản xứ khi biết được dự án của chúng tôi họ cho n

 10. says:

  Khi mới bắt đầu đọc cuốn sách cũng có chút ngần ngại vì tự hỏi những gì do một nhà cai trị thực dân viết về xứ sở ông ta đã cai trị liệu có đáng đọc không? Nhưng càng đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *